Vlajky

Podle zákona o státních symbolech ČR (3/1993 Sb.) je vlajka České republiky jedním ze státních symbolů České republiky. Způsob používání stanoví zákon o užívání státních symbolů (352/2001 Sb., původně 68/1990 Sb.) na domácí i mezinárodní scéně. V rozporu s ústavním zákonem ČSFR (542/1992 Sb.) o zániku ČSFR je od 1. ledna 1993 identická s vlajkou bývalého Československa. V období mezi 13. březnem 1990 a 31. prosincem 1992 měla Česká republika dvojbarevnou bíločervenou vlajku, která však byla v praxi užívána pouze sporadicky.

Státní vlajka České republiky

Státní vlajka České republiky se skládá ze dvou stejně širokých pruhů - červeného dole a bílého nahoře. Mezi pruhy je směrem od žerdi umístěn modrý klín.

Státní vlajka České republiky

Česká republika, je stát nacházející se ve střední Evropě, který vznikl dne 1. ledna 1969 jako formálně svrchovaný národní stát pod názvem Česká socialistická republika v rámci federalizace Československa, od 6. března 1990 pak nese název Česká republika, 1. ledna 1993 se v souvislosti se zánikem Československa stal subjektem mezinárodního práva. Od téhož data je též účinná ústava, podle které je Česká republika parlamentní, demokratický právní stát s liberálním státním režimem a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Hlavou země je prezident republiky, vrcholným a jediným zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament.

Vlajky