Vlajky

Slovinsko je nádherná země se spoustou neobjevených krás, která ukrývá přírodní krásy čekající na všechny romantické duše.

Vlajka Slovinsko

Vlajka Slovinska se skládá ze tří horizontálních pruhů - bílého (nahoře), modrého a červeného se slovinským znakem (štít s obrazem Triglavu, nejvyššího vrchu Slovinska, v bílé barvě v kontrastu s modrým pozadím uprostřed. Ve spodní části jsou dvě vlnité modré čáry znázorňující jezera a řeky a v horní části jsou tři šesticípé hvězdy ve tvaru převráceného trojúhelníku, které jsou převzaté z brnění šlechtického rodu Celjevců ze 14. a začátku 15. století), znak je umístěný v levé horní části vlajky a částečně překrývá bílý a modrý horizontální pruh.

Vlajka Slovinsko

Slovinsko je středoevropský stát. Samostatné Slovinsko vzniklo roku 1991 jako jeden z nástupnických států Jugoslávie.

Vlajky