Vlajky

Ve středu bílého pruhu na indické vlajce je umístěn motiv slunce s loučemi neboli "kola Zákona", starobylého symbolu brahmánismu a boha Višny. Tento motiv se objevil poprvé již ve 3. století př. n. l., ale na vlajku byl přidán až v roce 1947, kdy Indie získala nezávislost na Británii.

Vlajka Indie

Vlajka Indie je tvořena třemi vodorovnými pásy šafranové, bílé a zelené barvy. V bílém páse je umístěno modré kolo - čakra (slunce s loučemi).

Vlajka Indie

Indie je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii. Z politického hlediska jde o svazový stát (federaci) s demokratickým, parlamentním zřízením (někdy je označována jako "největší demokracie světa"). Je považována za regionální mocnost a jednu z potenciálních supervelmocí. Na východě Indie hraničí s Bangladéšem a Barmou. Na severu a severovýchodě hraničí s Čínou, Bhutánem a Nepálem. Na severozápadě sousedí s Pákistánem. Na jihovýchodě za průlivem Palk Strait leží 65 km jihovýchodně od indických břehů ostrovní stát Šrí Lanka. Z jihozápadu, jihu a jihovýchodu omývá indické břehy Indický oceán.

Vlajky