Vlajky

Historie vlajky sahá do roku 1955, kdy Rada Evropy schválila současný motiv vlajky ke svému užívání.

Vlajka Evropské unie

Vlajka Evropské unie je tvořena kruhem dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí. Počet hvězd je stálý, nereprezentuje počet států a proto se nemění.

Vlajka Evropské unie

Evropská unie je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření 1. 7. 2013 tvoří 28 evropských států s 507,7 miliony obyvatel. Evropská unie vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces probíhající od padesátých let.

Vlajky